23 de gen. 2012

2012 Any Internacional de l'Energia Sostenible per a tots


Durant aquest any 2012, es cel·lebra l'any internacional de l'Energia Sostenible per a tothom.

Reconeixent la importància de l'energia per al desenvolupament sostenible, l'Assemblea General de les Nacions Unides va proclamar l'any 2012 Any Internacional de l'Energia Sostenible per a Tots mitjançant resolució 65/151. (aquí teniu el link:  http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/65/151 )

L'Any Internacional de l'Energia Sostenible per a Tots ofereix una valuosa oportunitat per aprofundir la presa de consciència sobre la importància d'incrementar l'accés sostenible a l'energia, l'eficiència energètica i l'energia renovable en l'àmbit local, nacional, regional i internacional.

Els serveis energètics tenen un profund efecte en la productivitat, la salut, l'educació, el canvi climàtic, la seguretat alimentària i hídrica i els serveis de comunicació.

La falta d'accés a l'energia no contaminant, assequible i fiable obstaculitza el desenvolupament social i econòmic i constitueix un obstacle important per a l'assoliment dels Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni.

No obstant això, 1.400 milions de persones manquen d'accés a l'energia moderna, en tant 3.000 milions depenen de la «biomassa tradicional» i carbó com les principals fonts d'energia.

Els beneficis de l'accés a l'energia sostenible

Què és l'accés a l'energia?

La definició més simple del «accés a l'energia» és la disponibilitat física de serveis moderns d'energia per satisfer les necessitats humanes bàsiques, a costos assequibles i que inclouen l'electricitat i artefactes millorats com les estufes per cuinar. Aquests serveis energètics han de ser fiables, sostenibles i, de ser possible, producte de l'energia renovable o altres fonts energètiques amb baix nivell d'emissions de carboni.

En què consisteix l'energia sostenible?

La «energia sostenible» és aquella energia que es produeix i s'usa de manera que recolzin a llarg termini el desenvolupament humà en l'àmbit social, econòmic i ecològic.

Com contribueix l'energia sostenible al desenvolupament?

L'accés a l'energia, en particular a l'energia sostenible, està inseparable d'un futur sostenible per al món en desenvolupament. L'accés a l'energia no solament transforma la vida dels quals manquen de recursos energètics i millora el nivell de vida, sinó també:
  • Possibilita la generació d'ingressos, mitjançant l'ús de bombes solars per a la irrigació o electricitat per a un petit negoci.
  • Brinda energia a centres de salut comunitaris, frigorífics per emmagatzemar medicaments i telèfons mòbils.
  • Redueix el temps i el treball pesat de recol·lectar llenya, així com brinda alternatives menys contaminants i més eficients per cuinar i generar calor.
  • Proporciona il·luminació perquè els nens puguin estudiar de nit.
  • Permet el funcionament dels negocis i crea noves oportunitats empresarials.


Article extret de la pàgina web de les Nacions Unides.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Post Ads (Documentation Required)

Author Info (Documentation Required)